WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Nyheder og events | Pressemeddelelser | Nyheder og events | Pressemeddelelser

28-04-2017

Fire nye moduler til måleopgaver – JUMPFLEX®-familien udvides

Med fire nye signalkonvertere afrunder WAGO det eksisterende program af JUMPFLEX®-moduler.

JUMPFLEX®-modulerne i serie 857 er indbygget i et kun 6 mm bredt hus og sætter nye standarder for signalkonvertere: Modulerne har samme profil og giver mulighed for gennemgående laskning. De kompakte JUMPFLEX®-signalkonvertere er brugervenlige og kan nemt konfigureres ved hjælp af DIP-switches eller interfacekonfigurationssoftware. Desuden er de forsynet med en sikker 3-vejs-adskillelse med 3 kV-testspænding i henhold til EN 61010-1 samt et bredt omgivelsestemperaturområde på -25 til +70 °C. De kan også nemt opmærkes med WMB- og TOPJOB®S-opmærkningsstrimler – dermed bevarer brugeren altid overblikket i styreskabet. De nye JUMPFLEX®-moduler udmærker sig f.eks. på følgende områder:

Nem fordobling af signalerne
De to konfigurerbare strøm-/spændingsudgange på JUMPFLEX®-signalfordoblingsmodulerne (857-424) gør det muligt at foretage en variabel fordobling af signalerne med den højeste sikkerhed. Forstyrrelser filtreres fra på en optimal måde via grænsefrekvensen, der kan omkobles.

Registrering af spændinger
Med spændingsmålemodulet (857-560) er det muligt at registrere jævn- og vekselspændinger på op til 300 V AC/DC og konvertere indgangssignalet til et analogt standardsignal på udgangssiden. Desuden er modulet forsynet med en digital signaludgang (DO), der reagerer på frit konfigurerbare måleområdebegræsninger. Omkobling af målemetoden mellem den effektive værdi (RMS) og den aritmetiske middelværdi kan ske via DIP-switch eller interfacekonfigurationssoftware.

Registrering af effekt
Med WAGO's effektmålemodul (857-569) kan strøm og spænding måles parallelt, omregnes til effekt og udgå som analogt standardsignal. Målestørrelser som virksom effekt, tilsyneladende effekt, reaktiv effekt og fasevinkel kan konfigureres via DIP-switch eller interfacekonfigurations-software. Både effekt- og spændingsmålemodulerne er forsynet med en digital signaludgang (DO).

Registrering af temperaturen
Det nye Loop-Powered-RTD-temperaturmålemodul registrerer Pt-sensorer og modstande op til 4,5 kOhm og konverterer temperatursignalet til et analogt standardsignal på udgangssiden. Modul 857-815 forsynes via udgangssløjfen og kræver dermed ikke nogen ekstra forsyningsspænding.

De nye JUMPFLEX®-signalkonvertere afrunder det eksisterende JUMPFLEX®-program på en ideel måde. Også i fremtiden tilbyder WAGO dermed sine kunder optimale og behovsorienterede løsninger fra én og samme kilde.

Tilbage ...

  dk
  Dokumentet kunne ikke føjes til dine favoritter.
  Punktet er føjet til dine favoritter.
  Siden er føjet til dine favoritter.
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er føjet til dine favoritter.