WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Nyheder og events | Pressemeddelelser | Nyheder og events | Pressemeddelelser

19-05-2016

Nye 8-kanals analoge inputmoduler

Kompakt design, høj grad af målepræcision: WAGO's tre nye 8-kanals analoge inputmoduler med 2-trådsteknologi udvider WAGO-I/O-SYSTEM 750.

WAGO's nye termokoblermodul og analoge inputmoduler til 0-10 og ± 10 V samt til 0-20, 4-20 og 3,6-21 mA-niveauerne samler meget effektivt 8 kanaler i moduler, der har en indbygningsbredde på bare 12 mm. Hvert input for hvert I/O-modul kan konfigureres individuelt med WAGO-I/O-CHECK-softwaren eller fieldbus-specifikke konfigurationsfiler.

8-kanals analogt inputmodul til 0-10 og ± 10 V
WAGO's 8-kanals analoge inputmodul (750-497) opsamler standardsignaler i områderne 0-10 og ± 10 V. Begge disse måleområder kan skaleres individuelt. Der bruges en 2-trådsteknologi til tilkobling af sensorerne. Hver af de 8 kanaler kan opsættes med individuelle parametre med omfattende diagnostik, som kan justeres til brugerens tærskelværdier. Af hensyn til varierende driftsmiljøer kan brugeren selv kalibrere de analoge inputmoduler.

8-kanals analogt inputmodul 0-20, 4-20 og 3,6-21 mA
Dette 8-kanals analoge inputmodul (750-496) muliggør opsamling af standardsignaler til måleområderne 0-20 og 4-20 mA (standard) samt 3,6-21 mA (NAMUR). Disse måleområder kan også skaleres individuelt til applikationsspecifikke krav. Ud over filtrering af støj kan brugergrænser og mange typer af diagnostik opsættes parametrisk for hver kanal via softwaren. Busmodulet kan brugerkalibreres til varierende driftsforhold. Til 2-trådssensorer (loop-forsynede) leveres forsyningen af det analoge inputmodul for hver enkelt kanal. Det eliminerer ekstra omkostninger og redundans til en separat forsyning.

8-kanals termokoblermodul
Det 8-kanals store termokoblermodul (750-458) gør det muligt at tilslutte standardtermokoblere (som type I, C eller K). Diagnostik, mV-målinger og brugerdefinerede grænser kan også konfigureres individuelt for hver kanal. Af hensyn til termokoblernes krævede temperaturreference kan intern og ekstern cold junction-kompensering inkluderes med termokoblermodulet for at neutralisere uønskede cold junctions.

Tilbage ...

  dk
  Dokumentet kunne ikke føjes til dine favoritter.
  Punktet er føjet til dine favoritter.
  Siden er føjet til dine favoritter.
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er føjet til dine favoritter.