WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Nyheder og events | Pressemeddelelser | Nyheder og events | Pressemeddelelser

11-06-2015

WAGO-I/O-SYSTEM 750 som styreboks i målesystem 2020

Med den nye PFC200-telecontroller fra WAGO er det muligt at etablere 2-vejskommunikation i et intelligent elnet eller smart grid.

Under opbygningen af et smart grid kræves der foruden måleapplikationer også styrings- og reguleringsteknik. De såkaldte styrebokse, der stadig er under udvikling, skal sørge for disse funktioner i et smart grid.

Med I/O-SYSTEM 750 tilbyder WAGO allerede i dag en løsning, som opfylder de krav og bestemmelser, som antageligt stilles til styrebokse i målesystem 2020: Linux-miljøet for WAGO's PFC200-controller gør det muligt at implementere krypteringsteknologier via TLS 1.2. (Transport Layer Security). På denne måde kan en TLS-forbindelse realiseres direkte fra controlleren, og via denne forbindelse kan de krypterede data sendes. Foruden disse security-features tilbyder PFC200-controllerens platform en feltbusuafhængig overføringsprotokol. Det giver mulighed for 2-vejskommunikation via f.eks. IEC 60870/IEC 61850 eller Modbus TCP.

WAGO-I/O-SYSTEM 750 kan desuden udvides ved hjælp af diverse mastermoduler for at betjene en lang række forskellige bussystemer. Især med henblik på slutbrugerens behov kan systemet fungere som styreboks i målesystem 2020, desuden agere som led i automatiseringen af bygninger og endelig styre forbrugere, HVAC, belysning, rumautomation og energistyring via bl.a. KNX, DALI, LonWorks®, BACnet og EnOcean.

I moderne smart grids tilskrives intelligente målesystemer en meget central rolle. De skaber gennemskuelighed for elforbrugeren og giver desuden energiforsyningsselskaberne grundlaget for en optimal forsyningsstyring. Aktuelle intelligente tællermoduler registrerer ganske vist forbrugerdata, men råder endnu ikke over reguleringsteknikken til at styre producenterne og forbrugerne individuelt. Siden april 2012 har det tyske forum for netteknologi/netdrift under VDE (foreningen af elektrotekniske ingeniører) derfor arbejdet på et specifikationskatalog for målesystem 2020. Styreboksen vil indtage en central rolle i målesystem 2020: Den skal udføre koblingskommandoer til styring af forbrugere og producenter.

Via 1 controller og 4 relæer vil styreboksen regulere EEG-forsyningen ved at til- og frakoble producenter samt håndtere belastningsstyringen af forbrugere i bygninger eller ved f.eks. gadebelysning.

På hardwaresiden skal styreboksen sammen med det intelligente tællermodul og den intelligente tæller-gateway placeres lokalt i brugernes styreskab.

Tilbage ...

  dk
  Dokumentet kunne ikke føjes til dine favoritter.
  Punktet er føjet til dine favoritter.
  Siden er føjet til dine favoritter.
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er føjet til dine favoritter.